I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kolejny Finał WOŚP w Chrobrym

14 stycznia 2018r. po raz XXVI zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznego finału jest zbieranie środków pieniężnych: „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku w naszym liceum swoją siedzibę będzie miał Powiatowy Sztab WOŚP, który skupia młodzież z następujących pszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, III Liceum Ogólnokształcąceo, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki, III Liceum Ogólnokształcącego oraz członków Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. Honorowy Patronat nad naszym sztabem objął Starosta Pszczyński Pana Paweł Sadza. Mamy ogromną nadzieję, że jak zwykle napotkani na ulicach Mieszkańcy naszego powiatu hojnie obdarują potrzebujących, za co z góry już serdecznie dziękujemy!!!
Szef Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
Agnieszka Szczypka – Wojciech