I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ekonomia w czasach kryzysu

 

Ekonomia w czasach kryzysu

 

 

spotkanie z

prof. dr hab. Markiem Górą

ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

22 kwietnia godz. 12.30, Aula Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

 


 

Marek Góra jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Katedry Ekonomii I. Związany z SGH od 1984 roku, prowadzi wykłady
z makroekonomii, ekonomii pracy, ekonomii emerytalnej, polityki gospodarczej. Wieloletni okres pracy Marka Góry w SGH zawiera d
łuższe i krótsze okresy pracy naukowej w szeregu zagranicznych uczelni i instytutów (między innymi Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, IFO Economic Research Institute w Monachium). Przez prawie rok Marek Góra pracował również w OECD.

 

Marek Góra jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji. Uczestniczył
w szeregu mi
ędzynarodowych projektów badawczych. Jest członkiem European Economic Association oraz European Association of Labour Economists, w której przez okres
1990-1997 by
ł członkiem zarządu. Jest Research Fellow w William Davidson Institute (University of Michigan),w IZA Institute for the Study on Labor (Bonn) oraz w Netspar (Network for Studies on Pension, Ageing and Retirement, University of Tilburg).

 

Marek Góra jest również autorem projektu nowego polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 zastąpił poprzedni system. Wprowadzenie tego systemu spowodowało, że Polska uważana jest za jeden z niewielu krajów, które podjęły udaną próbę przeciwdziałania ekonomicznym skutkom starzenia się ludności. Polska reforma emerytalna jest postrzegana na świecie jako modelowe rozwiązanie w tym zakresie. Marek Góra jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie ekonomii emerytalnej. Był konsultantem do spraw systemów emerytalnych m.in. w Japonii, Chinach, Ukrainie czy Mołdawii.