I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Comenius – nowy program w Chrobrym

W dniach 17 – 21 stycznia 2011, pani wicedyrektor Monika Owsiany będzie uczestniczyć w wizycie  przygotowawczej programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Monachium. Jej celem  jest  poznanie się wszystkich partnerów przyszłego Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół, a są nimi przedstawiciele krajów takich jak: Anglia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Niemcy, Północna Irlandia, Szwecja, Turcja, Włochy oraz Polska. 

Tematem projektu jest „Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania”, uczestnicy wizyty będą badać pod kątem naukowym kwestię ewaluacji wewnętrznej w szkołach poszczególnych krajów oraz poszukiwać najlepszych sposobów jej prowadzenia. Omawiane będą także szczegóły organizacyjne i merytoryczne projektu związane z wnioskiem aplikacyjnym. Współpraca krajów rozpocznie się w sierpniu 2011 i będzie trwała 2 lata. Już teraz zapraszamy na stronę internetową projektu, na której systematycznie będą zamieszczane informacje o projekcie. www.self-eva.eu/