I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PSZCZYNIE
W TRAKCIE PANDEMII

Celem wdrożenia procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników
i pracowników biblioteki oraz minimalizowanie ryzyka zakażenia.
Procedury obowiązują wszystkich korzystających z biblioteki szkolnej.

I
ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO DYSTANSU CZASOWO-PRZESTRZENNEGO
I ŚRODKÓW HIGIENY DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest dla czytelników przy wejściu do biblioteki.
2. Do wypożyczalni mogą wejść jednocześnie dwie osoby.
3. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub
inny sposób zasłaniania nosa i ust.
4. Wstrzymuje się do odwołania wolny dostęp do półek.
5. Potrzebne książki wyszukuje i podaje nauczyciel- bibliotekarz.
6. Z czytelni może korzystać ograniczona liczba osób (maksymalnie 6) z zachowaniem
bezpiecznego dystansu. Siadamy w wyznaczonych miejscach.
7. Do odwołania nie korzystamy z katalogu tradycyjnego. Wyszukując książki, można
korzystać z katalogu komputerowego dostępnego w bibliotece.

II
ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI POWRACAJĄCYMI DO BIBLIOTEKI

1. Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym
leżały książki.
2. Przyjęte książki zostają odłożone na okres 3 dni do przygotowanych pudeł,
oznaczonych datą zwrotu i odizolowanych od innych egzemplarzy.
3. Każdorazowo po użyciu dezynfekowana jest klawiatura komputera oraz stoliki.

W miarę zmieniającej się sytuacji regulamin może ulec modyfikacji.