I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 bibliotekę szkolną odwiedziło 4567 osób, wypożyczając ogółem (uczniowie+pozostali czytelnicy) 4281 dokumentów.
Biorąc pod uwagę stan czytelnictwa na wyróżnienie zasługują klasy medialne. Na miejscu w czytelni 552 osoby skorzystały z 2660 dokumentów.
Na bieżąco śledzone są zapowiedzi wydawnicze. Nauczyciele-bibliotekarze współpracują z księgarniami internetowymi, pozyskując książki w atrakcyjnych cenach.
Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 191 nowych pozycji. 165 książek na kwotę 3136.33 zł. zostało wpisanych do księgi inwentarzowej biblioteki (37.6% to zakup, 49.7% dary,12.7% rekompensaty). Pozostałe 26 wpisano do rejestru przechodniego.
Wszystkie nabytki opracowano formalnie i rzeczowo, a informacje o nich udostępniano czytelnikom m. in. w formie zestawień bibliograficznych, recenzji (dostępnych również na stronie internetowej) oraz wystawek nowości.
W miarę potrzeb aktualizowano kartotekę zagadnieniową.
Na bieżąco opracowywane są komputerowo nowości, a katalog elektroniczny dostępny jest na stanowiskach w czytelni.
W bibliotece dostępne są 23 tytuły czasopism, zarówno metodycznych, jak i tych przeznaczonych dla uczniów.

II

W ramach edukacji czytelniczej przeprowadzono zajęcia dla wszystkich klas I. Uczniowie klasy 2e uczestniczyli w zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie.
Zorganizowano dwa wyjazdy do CINiB-y w Katowicach. Kl.3d uczestniczyła również
w warsztatach w Muzeum Śląskim, natomiast kl. 3f brała udział w wykładzie na temat życia i twórczości Witkiewicza, który miał miejsce w Muzeum Historii Miasta Katowic.
Po raz drugi we współpracy z biblioteką szkoły podstawowej w Jankowicach zorganizowano zbiórkę książek pod hasłem „Starsi-młodszym”. Książki wzbogaciły księgozbiór biblioteki.
W październiku w ramach obchodów miesiąca bibliotek szkolnych ogłoszono konkurs na żartobliwy wiersz na temat książki. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica kl. 2c Laura Gleń. Na przełomie października i listopada biblioteka włączyła się do ogólnopolskiego projektu „Upoluj swoją książkę”. W listopadzie przygotowano notę biograficzną oraz gazetkę poświęconą osobie prof. Stanisława Ciska.
W grudniu 2017 r. ruszyła I edycja konkursu na ilustrację do książki. Plebiscyt przeprowadzono w czasie Dnia Języka Ojczystego. Najlepsze prace wykonały Milena Szczypka z kl. 1a i Alicja Szojda z kl. 2f. Prace konkursowe można było później oglądać również w Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie.
Biblioteka włączyła się także w organizację konkursu ortograficznego (luty 2018).
W kwietniu w ramach obchodów święta książki ogłoszono konkurs czytelniczy pod hasłem „Bohaterowie naszych lektur”. Nagrodę wylosowała Debora Bargiel z kl. 3e.
W maju miała miejsce akcja głośnego czytania pod hasłem „Wejdź do świata fantastyki”, zorganizowana wspólnie z p. Anną Masny.
8 czerwca włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie klas medialnych wspólnie z p. Mariolą Rudnicką i Cezarym Filipiukiem (dokumentacja fotograficzna) oraz nauczycielami-bibliotekarzami czytali swoje ulubione książki w Skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Sprawozdanie z akcji zostało przesłane do ogólnopolskiego organizatora przedsięwzięcia.
Aby lepiej zorientować się w preferencjach czytelniczych uczniów klas pierwszych, nauczyciele-bibliotekarze po raz drugi przeprowadzili stworzoną przez siebie ankietę. Pozwoli ona skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby czytelników, zwłaszcza przy zakupach nowości.

Nauczyciele-bibliotekarze działali w sztabie WOŚP, której finał miał miejsce 14 stycznia 2018 r.
Pracownicy biblioteki uczestniczą w pracach zespołów: zespół przedmiotów humanistycznych, d.s. losów absolwentów oraz promocji szkoły. Nauczyciel-bibliotekarz zajmuje się także kroniką szkolną.
W zależności od potrzeb nauczyciele-bibliotekarze opiekują się młodzieżą w czasie doraźnych zastępstw, wykładów, koncertów, konkursów oraz wyjazdów dydaktycznych jedno i kilkudniowych. Udzielają pomocy uczniom przygotowującym się do olimpiad, konkursów, sesji naukowych, służąc im radą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.
Biblioteka szkolna została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W związku z tym wszystkie działania podejmowane w przyszłym roku szkolnym będą ukierunkowane na realizację zadań z tym związanych (m.in.: konsultacje w sprawie zakupów, zapytania ofertowe, konkursy, projekty, wyjazdy).