I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 nasza biblioteka została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Program ten „ jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnychi pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.”
Celem programu jest przede wszystkim wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
W ramach programu można zakupić nowości wydawnicze, niebędące podręcznikami, pozostające w sferze Waszych zainteresowań.
Mając to na uwadze, zwracamy się z prośbą o propozycje książek, które Waszym zdaniem powinny zostać zakupione w ramach programu. Tytuły książek możecie nam podać osobiście lub przez dziennik elektroniczny.
W połowie września w kąciku muzycznym naszej szkoły znajdziecie skrzynkę, do której również będziecie mogli wrzucić kartkę z propozycjami.