I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Adopcja Serca-wyniki

W programie mamy obecnie 195  osób, z czego 49 spośród uczniów klas pierwszych. Serdecznie ich witamy wśród osób wspierających ubogie dzieci w Afryce.

We wrześniu kolejną składkę wpłaciło 160 uczestników, co dało  kwotę 2650.

Część pieniędzy już została przekazana jako kolejna transza wsparcia dla siedmiorga dzieci z Republiki Demokratycznej Konga, Togo i Rwandy.

Pozostała kwota zostanie  przekazana ośrodkom MAITRI na wsparcie dla programów misyjnych w formie cegiełek.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc.