I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Adopcja 2012/2013

Dzięki WASZEJ pomocy możemy kontynuować w szkole projekt adopcji serca.Właśnie zakończyliśmy zbiórkę kolejnej transzy.Po apelu dla klas pierwszych zebraliśmy listy osób chętnych do przyłączenia się do projektu. Takich znalazło się 89.DZIĘKUJEMY za gotowość niesienia pomocy.

W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie jest 206 osób uczniów, nauczycieli,pracowników szkoły i rodziców uczniów.Wpłat dokonało 190 osób,

zebrana kwota w tej zbiórce to 3040 PLN.

W sumie od początku działania projektu jako projektu szkolnego, czyli w trakcie 6 kwest zebraliśmy i wpłaciliśmy na konta Maitri w Gdańsku i Lublinie  kwotę 11.461 PLN.
Więcej informacji w dziale poświęconym  działalności charytatywnej.