I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

26 Finał Wielskiej Orkiestry Światecznej Pomocy

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku, w naszym liceum swoją siedzibę miał, Powiatowy Sztab WOŚP, który skupiał młodzież z następujących pszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki, III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie oraz członków Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. Honorowy Patronat nad naszym sztabem objął Starosta Pszczyński Pan Paweł Sadza a współorganizatorem działań podejmowanych
w sztabie był Powiat Pszczyński. Kwestująca młodzież, dzięki uprzejmości ludzi dobrego serca, zebrała do swych puszek sumę 33216,11 zł oraz walutę obcą. Podobną kwotę kwestujący Wolontariusze zebrali w 2012 roku. Ostateczna kwota zostanie podana
w późniejszym terminie – po otrzymaniu oficjalnego rozliczenia z banku. Chociaż w tym dniu nie są najważniejsze statystyki i ogromne podziękowania należą się wszystkim kwestującym Wolontariuszom za chęć aktywnego udziału w zbiórce, jednak warto odnotować, iż w tym roku najcenniejsze puszki do sztabu dostarczyli:
Adaś WOJCIECH z tatą (UKST „DIABLAK” Pszczyna) – 3166,20 zł,
Monika SZPYRKA (I LO Pszczyna) – 1916,71 zł,
Kinga DEDA (I LO Pszczyna) – 1720,02 zł,
Hanna FYDRYCH (I LO Pszczyna) – 1434,00 zł,
Wioleta PAROT (I LO Pszczyna) – 1137,64 zł,
Sabina ŁUKASZEK (I LO Pszczyna) – 1036,75 zł,
Ewa PIERZYNA (I LO Pszczyna) – 1027,94 zł,
Patrycja GOSZKA (I LO Pszczyna) – 1002,85 zł,
Martyna OLSZOWIEC z mamą (UKST „DIABLAK” Pszczyna) – 901,95 zł.

Po rozliczeniu puszki w sztabie każdy z Wolontariuszy mógł wypić ciepłą herbatę a dla każdego Kwestującego Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowała drobny upominek (w tym roku były to rękawiczki z logo mBanku oraz smycz i ciepły komin
z logo Play). Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc najmłodszym!!!

W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Osobom, dzięki którym praca w Sztabie przebiegała bardzo sprawnie oraz była ogromną przyjemnością,
a są to:

– Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Administracyjni I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Renata DYRDA, Teresa CZARSKA – ORLIK, Bożena JASIŃSKA, Dorota RYT, Maria WALA,

– Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie: Anna HARAZIN, Dominika LIBEK, Artur WOJCIECH,

– Uczennice klasy 2D i 2F z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Pszczynie: Patrycja TREFON, Olga KLIMEK, Klaudia SZWED, Wiktoria WYROBEK,

– Uczennica klasy 2F gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich
w Pszczynie: Natalia SZWED,

– Uczeń Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach: Michał DZIĘDZIEL.
Podziękować również chciałabym Dyrekcjom Szkół, których Wolontariusze są Uczniami,
za umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji:

– Pani Renacie DYRDZIE – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

– Pani Teresie WOJTANOWICZ – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,

– Panu Piotrowi CYGANOWI – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie,

– Panu Damianowi CIESZEWSKIEMU – Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego
w Pszczynie,

– Panu Arturowi WOJCIECHOWI – Prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”.

Szef Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
Agnieszka Szczypka – Wojciech