I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy do udziału w wymianie polsko- holenderskiej

Wymiana polsko – holenderska 2010
Zapraszamy do udziału w kolejnej wymianie językowej z uczniami Liceum Św. Odulfusa w Tilburgu (Holandia) w 2010 roku. Gościmy Holendrów w Pszczynie w dniach 27.02.2010 – 06.03.2010. Wyjeżdżamy do Tilburga w dniach 28.05 – 06.06.2010.

Warunki uczestnictwa: dobra znajomość języka angielskiego, zgoda rodziców i wychowawcy, warunki mieszkaniowe na przyjęcie gościa, opłata 500 zł za program w Polsce i Holandii oraz ważny paszport. Jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności językowe i poznać kulturę holenderską – zgłoś się jak najszybciej! Więcej informacji na naszej stronie – współpraca z zagranicą.
Monika Owsiany wraz z nauczycielami języka angielskiego