I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Z Chrobrego do Pekinu

Jakub Bartas z klasy IIIF zajął 3miejsce na odbywającym się w dniach11-14 marca 2010 finale LIII Olimpiady Astronomicznej.Znalazł się za Damianem Puchalskim            z Torunia i Przemysławem Mrozem z Warszawy. We
 wrześniu Kuba będzie reprezentował Polskę na Międzynarodowej OlimpiadzieAstronomicznej                w Pekinie.