I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wyniki konkursu literacko-plastycznego

Wyniki wojewódzkiego etapu konkursu
plastyczno – literackiego pt. „Przywróćmy pamięci dziedzictwo kulturowe
Żydów”.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy graficzno – literackiej, która miała obrazować dziedzictwo kulturowe europejskich Żydów w kontekście relacji między Polakami a Żydami, przenikania wartości i symboli oraz  relacji między chrześcijaństwem a judaizmem.

Uczniowie naszej szkoły świetnie poradzili sobie z tym trudnym wyzwaniem, a ich prace zostały nagrodzone i wyróżnione przez jury konkursowe.

I wyróżnienie otrzymał Sebastian Mazur – kl. 3D
II wyróżnienie otrzymały Magdalena Utrata i Katarzyna Kyrcz z kl. 3F
III wyróżnienie otrzymała Kinga Jasny z kl. 1F
Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych oraz pozostałych uczestników
konkursu.