I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Weź udział w konkursie fotograficznym

Chrobry w obiektywie uczniów,  absolwentów i sympatyków .

Zespół promocji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego ogłasza konkurs fotograficzny.

Tematyka:  Chrobry, np. budynek, ludzie, itp.

Termin dostarczenia zdjęć : do 30 października 2009 , w formie papierowej  i elektronicznej, maksymalnie 3 zdjęcia, w formacie 15 x 21, absolwenci i sympatycy dostarczają opisaną kopertę do sekretariatu, uczniowie do p.prof. Elżbiety Pokuty.

W kopercie znajdują się zatytułowane zdjęcia ( w obu formach ), podpisane godłem oraz druga koperta podpisana tym samym godłem, w środku dane autora: imię, nazwisko, klasa, miejsce zamieszkania w przypadku osób spoza kręgu uczniów.

Nagrody otrzymują :

Autorzy zdjęć, które zdobyli trzy  pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo innego przyznania nagród.