I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZLACHETNA PACZKA w Chrobrym

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  w Pszczynie wzięli udział   w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA. Przygotowano 47 paczek dla rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej. W akcję zaangażowało się 347 licealistów. Dzięki nim  będzie  to Boże Narodzenie spełnionych marzeń.