I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Pamiętajmy o powstaniu

W programie odczyty i prezentacje multimedialne:

Jakub Klima – Rys dziejów politycznych Śląska i ziemi pszczyńskiej
Jagoda Siudy  – Odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku na przełomie XIX      i XX w
Przemysław Czarski-Sytuacja polityczna i społeczna na Górnym Śląsku            w końcu 1918 oraz pierwszych miesiącach 1919 r.
Krystian Mika-Sprawa Górnego Śląska na konferencji paryskiej
Bartosz Ryt-Wybuch , przebieg i konsekwencje I powstania śląskiego
Adrian Jasny-Droga Alfonsa Zgrzebnioka do powstania.

Pieśni powstańcze w wykonaniu zespołu wokalnego
Wystawa

Sesja odbyła się 21 maja w auli liceum.