I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Międzynarodowe wydarzenie

 W dniach 24.04- 29.04.2009 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców .W spotkaniu uczestniczyć będzie 174 przedstawicieli 18 państw .   Organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Pałac Młodzieży w Katowicach i Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców . Patronat honorowy objęli przedstawiciele parlamentu, kuratorium oświaty, władz samorządowych, uczelni wyższych. Patronem medialnym została TVP Katowice.

Głównym sponsorem, poza sponsorami prywatnymi i środkami unijnymi, jest firma Vatenfall Poland.

Konferencja, mająca ważna rangę międzynarodową (poprzednim organizatorem była Ukraina), ma na celu  wymianę doświadczeń z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, ochrony środowiska . I LO im. Bolesława Chrobrego zostało wybrane do organizacji spośród ubiegających się szkół z różnych państw ze względu na odnoszone od lat sukcesy naukowe