I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kalendarz roku szkolnego 2008/2009

 

01.09.2008

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego
( B.Wawrzyczek, T.Czarska-Orlik)

 

 

 

10.09.2008

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

26.09.2008

 

 

Ślubowanie klas I
( W.Zawisza-Grzanka, wychowawcy
klas pierwszych )

 

 

 

29.09-03.10.2008

 

 

Tydzień wycieczkowy dla klas trzecich

 

 

 

13.10.2008

 

 

Dzień Edukacji Narodowej
( Samorząd Uczniowski –
A.Szczypka-Wojciech, B.Lesiak)

 

 

 

07.11.2008

 

 

Święto Niepodległości (M.Szostak)

 

 

 

19.11.2008

 

 

Wywiadówka klas I, II, III

 

 

 

28.11.2008

 

 

Święto Szkoły ( I.Gumola,
zespół humanistyczny)

 

 

 

12.12.2008

 

 

Koncert Świąteczny (M.Lubecka,
B.Wawrzyczek)

 

 

 

19.12.2008

 

 

Informacja o przewidywanych
ocenach semestralnych

 

 

 

22.12.2008
– 04.01.2009

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

09.01.2009

 

 

Konferencja klasyfikacyjna I LO i
LO dla Dorosłych

 

 

 

14.01.2009

 

 

Wywiadówka po I semestrze

 

 

 

16.01.2009

 

 

Studniówka(J.Moll, K.Łukaszek,
 wych. klas III)

 

 

 

21.01.2009

 

 

Półmetek(H.Kosobudzka, J.Sajdok)

 

 

 

24.01-08.02.2009

 

 

Ferie zimowe

 

 

 

 

Matura próbna wg kalendarza OKE

 

 

 

 

Rekolekcje wielkopostne

 

 

 

09 – 14.04.2009

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

17.04.2009

 

 

Informacja o przewidywanych
ocenach końcoworocznych

 

 

 

22.04.2009

 

 

Konferencja klasyfikacyjna uczniów
klas maturalnych

 

 

 

22.04.2009

 

 

Wywiadówka rodziców uczniów klas I i II

 

 

 

24.04.2009

 

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
(B.Michalska)

 

 

 

30.04.2009

 

 

Obchody Święta 3 Maja (S.Janosz,
T.Czarska-Orlik)

 

 

 

maj 2009

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

 

 

maj 2009

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

 

 

01-05.06.2009

 

 

Tydzień wycieczkowy dla klas pierwszych i
drugich

 

 

 

10.06.2009

 

 

Informacja o przewidywanych
ocenach końcoworocznych

 

 

 

15.06.2009

 

 

Dzień Sportu (nauczyciele
wychowania fizycznego)

 

 

 

17.06.2009

 

 

Konferencja klasyfikacyjna klas I LO oraz
 LO dla Dorosłych

 

 

 

19.06.2009

 

 

Zakończenie roku szkolnego (I.Filipiuk, )

 

 

 

Dni wolne od zajęć : 10.11.2008, 02.01.2009 (po odpracowaniu ) 01.05.2009, 12.06.2009

 

 

 

 

Dni otwarte + Targi edukacyjne (M.Rudnicka, J.Szczurek, zespół promocji szkoły)