I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kalendarz miesięczny- Grudzień

01.12 szkolenie „Techniki efektywnego uczenia się” dla wszystkich klas na godzinach wychowawczych

02.12 wycieczka klasy 2c (p.W.Grzanka, p.J.Sajdok)

02.12 wyjście klasy 3f na wykład do Starostwa Powiatowego

03.12 wycieczka klasy 2d (p.M.Rudnicka)

04.12 warsztaty fizyczne w Pałacu Młodzieży (p.I.Filipiuk)

06.12 odpracowanie dnia 2 stycznia; Mikołajki

08.12 koncert filharmonii

12.12 Koncert Świąteczny (aula, godz.18.00)

19.12 informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

19.12 Koncert Świąteczny dla uczniów;
spotkania opłatkowe w klasach