I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ja buntownik- pierwsze spotkanie

W dniach 28-30.05.2010 gościmy liderów projektu Ja buntownik ( realizowany w ramach programu Młodzież w działaniu) z Czech, Słowacji i Niemiec. Jest to pierwsza spotkanie

 w Pszczynie.

W czasie wizyty zaplanowano:

  1. Oficjalne powitanie – spotkanie z p. dyr. Renatą  Dyrdą oraz przedstawicielką organizacji wspierającej „Stowarzyszenie Chrobry,
  2. Omówienie założeń, planowanych celów, warsztatów oraz sposobu realizacji,
  3. Zapoznanie z miejscem wymiany, zwiedzanie Pszczyny, liceum,
  4. Dyskusja i przyjęcie „kontraktu wymiany”,
  5. Rozdzielenie obowiązków i odpowiedzialności wśród liderów ,
  6. Rozpoznanie ewentualnych trudności, specjalnych potrzeb i oczekiwań naszych gości
  7. Omówienie spraw bezpieczeństwa

Uczestnicy wymiany ze strony polskiej mają za sobą  już bardzo dużo przygotowań: strona internetowa wymiany, (Artur Ryt i Mateusz Sajdok), plan zwiedzania miasta za pomocą puzzli fotograficznych i quizu (Kasia Pysz i Tomasz Kaliński), opracowanie sposobów aktywności i tematyki wieczorów międzynarodowych (Ala Płatkowska i Magdalena Otręba). Opiekunem ze strony nauczycieli jest  p. Joanna Sajdok.