I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Informacje dla przyszłych uczniów

Ważne terminy

REKRUTACJA 2009/2010

I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

 

 

 

 

od 11 maja do 16 czerwca

rejestracja do systemu, składanie podań

 

od 19 czerwca do 23 czerwca

składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

26 czerwca

ogłoszenie list kandydatów

 

do 30 czerwca

termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły- dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

01 lipca

ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

 

25 sierpnia

przyjmowanie do szkoły na pozostałe wolne miejsca