I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Święto Szkoły

27.11.2018
Tradycją naszej szkoły jest coroczna listopadowa uroczystość.
Obchodzimy wtedy Święto Szkoły. Z tej to okazji gościmy w naszej szkole
wybitnych ludzi nauki, kultury i sztuki.Tak będzie i w tym roku.
30 listopada przyjeżdżają do nas pracownicy naukowi Uniwersytetu
Śląskiego, Wrocławskiego i Jagiellońskiego.Swoją obecnością zaszczyci
nas także wnuczka Zofii Kossak Anna Fenby-Taylor.
Zapraszamy do udziału w wykładach i spotkaniach.
Uroczystość poprzedzi Msza Święta w kościele Wszystkich Świętych o godz. 9:00
Wszystkich chętnych zapraszamy.

Program uroczystości


godz. 10:15 wykład ks. dr. Leszka Łysienia
temat: Myśląc Ojczyzna...
miejsce: aula szkolna
udział biorą klasy drugie i trzecie
godz.10:15 wykład prof. Heskiej Kwaśniewicz
temat: Zofii Kossak drogi do wolności.
miejsce: sala sesyjna Rady Powiatu
udział biorą klasy pierwsze
Po wykładzie konkurs na temat historii szkoły i jej patrona
godz.11:30 wykład prof. Anny Węgrzyniak
temat: Gawęda o Herbercie
udział biorą klasy 3d, 2d, 3f
godz.11:30 spotkanie z Anną Fenby Taylor
wnuczką Zofii Kossak
udział biorą klasy 3c, 2c, 2f
godz.11:30 wykład dr. Zdzisława Pogody
temat wykładu: Polska szkoła matematyczna
udział biorą klasy 2a, 2b, 2e
godz.11:30 wykład dr. Andrzeja Dąbrowskiego
temat wykładu: Matematyka a wybory
udział biorą klasy 3a, 3b, 3e