I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Sprawozdanie działalności zespołu nauk przyrodniczych 2017/2018

4.09.2018
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZADANIA ZREALIZOWANE:
I) Udział i sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach:
1. Powiatowy Konkurs Chemiczny - udział 3 uczniów - 3c, 1a Monika Brachaczek - 3 miejsce
2. Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny - Pałac Młodzieży w Katowicach - udział 4 uczniów - 3c, 1a, 1c
3. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - Politechnika Śląska w Gliwicach - udział 3 uczniów - 3c, 1a - Monika Brachaczek - 19 miejsce
4. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - Uniwersytet Śląski w Katowicach - udział 4 uczniów - 3c, 1a 1c
PRZYGOTOWANIE P. K. NOWICKI
5. Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „ W świecie roślin i zwierząt ‘’ - Pałac Młodzieży w Katowicach - Monika Brachaczek - 4 miejsce (na ponad 300 uczestników)
6. XXXIII Olimpiada Biologiczna - udział uczniów w etapie szkolnym
PRZYGOTOWANIE P. A. GILOWSKA
II) Wykłady i wyjazdy dydaktyczne:
1. Noc Biologów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach - udział uczniów w wykładach i zajęciach laboratoryjnych - organizacja p. A. Gilowska, pomoc i opieka p. M. Cholewa
2. Wrocław - Muzeum Przyrodnicze - młodzież 2c i rozszerzenia biologicznego kl. 2 uczestniczyła w warsztatach „Tajemnice wędrówek ptaków ‘’, zwiedzanie ZOO i Afrykarium z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych charakterystyk wybranych gatunków zwierząt - organizacja p. A. Gilowska
3. Kraków - Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii Człowieka, Ogród Botaniczny- organizacja p, A. Gilowska
4. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach - dwukrotny wyjazd kl. 1c - nawiązanie współpracy z p. dr Andrzejem Woźnicą, dzięki któremu młodzież nabyła umiejętność oznaczania kwasu askorbinowego w materiale biologicznym, izolacji plazmidowego DNA z komórek bakterii, mikroskopowania z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, mikroskopii elektronowej, obserwacji własnego serca oraz wydolności płuc - p. A. Gilowska
5. XVIII Obóz Biologiczny do Poleskiego Parku Narodowego - młodzież uczestniczyła w  zajęciach terenowych i laboratoryjnych - p. A. Gilowska
6. Rok 2017 „Rokiem rzeki WISŁY” - wykład p. dr Andrzeja Woźnicy n/t roli i funkcjonowania Zbiornika Goczałkowickiego - p. B. Michalska
7. Światowy Dzień Wody - wykład p. dr S. Maślanki n/t roli wody w przyrodzie, typów wód i zanieczyszczeń - p. B. Michalska
8. Noc Geografów - Wydział Nauk o Ziemi UŚ Sosnowiec - rozsz. Kl. 3 - udział młodzieży w cyklu wykładów - p. B. Michalska
9. Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Goczałkowicach - rozsz.kl 2 - p. K. Nowicki