I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Działalność zespołu języków obcych 2017/2018

2.09.2018
Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów
- Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX;
- XXXXI Olimpiada Języka Francuskiego (Zuzanna Długi 2d - etap okręgowy);
- przygotowanie uczniów do dwunastej edycji Powiatowego Dnia Frankofonii ;
- przygotowanie uczennicy Patrycji Sołtys 1d do Festiwalu Piosenki
Frankofońskiej ;

Organizacja konkursów i imprez i zajęć związanych z językiem i kulturą poszczególnych krajów:
- Dzień Amerykański (prezentacje multimedialne, utwory muzyczne, organizacja
konkursu plakatowego, kiermasz ciast - cel charytatywny, występ zespołu gospel
z Atlanty);
- lekcje prowadzone przez lektorów języka francuskiego (belgijka Manon Cuppens i 
Francuz Valentin Behr);
- organizacja wykładu „Solidarité dans l’éducation (udział gości z ONZ w Genewie);
- organizacja zajęć z przedstawicielem Unii Europejskiej w ramach projektu „Back to
school” (francuski, angielski);
- koordynacja międzynarodowego projektu językowego EMECOE (francuski,
angielski, niemiecki, włoski, hiszpański);

Certyfikacja językowa:
- przeprowadzenie próbnego egzaminu FCE dla uczniów klas drugich;
- przygotowanie uczniów do sesji letniej zewnętrznych egzaminów językowych
FCE i CAE (24 uczniów otrzymało certyfikat FCE -poziom B2, 2 uczniów otrzymało
certyfikat CAE - poziom C1);
- przygotowanie i przeprowadzenie próbnej sesji egzaminacyjnej DELF
- (A1, A2, B1);
- przygotowanie uczniów do sesji zimowej i letniej zewnętrznych egzaminów
językowych DELF A2 (9), B1 (15), B2 (13) - łącznie uczniowie zdobyli 37
certyfikatów);
- przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu A1 DELF;

Wymiany i projekty międzynarodowe:

- wymiana polsko-holenderska;
- wymiana polsko-amerykańska;
- wymiana polsko-niemiecka;
- wymiana polsko-francuska;
- kurs językowy dla młodzieży w Irlandii;
- przyjęcie 4 praktykantów z Anhalt - tydzień, wspólne popołudnia, zajęcia grupy
niemieckiej dla uczniów naszej szkoły;
- wyjazd grupy 3 maturzystów do Anhalt Koethen w styczniu (warsztaty)
- wyjazd na warsztaty do Wiednia ;
- przeprowadzenie testów materiałów językowych w ramach międzynarodowego
projektu EMECOE ;
- warsztaty językowe w Barcelonie i Salamance;

Współpraca międzynarodowa oraz współpraca z instytucjami:

- współpraca z Delegacją Walonii Brukseli;
- organizacja wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli;
- współpraca z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim w  Warszawie i 
Krakowie;
- współpraca z Amerykańskim Departamentem Stanu Education USA - spotkanie ze
stypendystą programu Fulbright;

Działalność promocyjna:
- współpraca z Polskim Stowarzyszeniem - Europa Języków i Kultur ;
- przeprowadzenie lekcji promocyjnych języka francuskiego w gimnazjach powiatu pszczyńskiego;

Inne :
- wyjście do PCK na film francuskojęzyczny „Paris pieds nus”;
- wyjazd z młodzieżą grup frankofońskich DELF na Campus France do Gliwic;
- wyjazd z młodzieżą do Konsulatu Amerykańskiego oraz na wydział anglistyki UJ;
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem mediów: Deutsche Welle, TV5MONDE;
- redagowanie artykułów do gazetki szkolnej „Chrobrek”;
- wizyta w instytucie Cervantes w Krakowie;