I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Działania zespołu nauk humanistycznych w roku szkolnym 2017/2018

2.09.2018
Dydaktyka.
Działania podjęte w ramach poszerzenia wiedzy i umiejętności:
• wykład pana Pastuszki na temat: Żydzi pszczyńscy w okresie międzywojennym (20 października 2017r.)
• udział młodzieży w warsztatach poświeconych historii i kulturze Żydów pszczyńskich-20.10.2017.-organizator:St. Janosz
• udział młodzieży klas pierwszych w wykładzie prof.dr hab. Heleny Synowiec na temat nazw własnych w dialekcie śląskim-1.12.2017r
-wykład zorganizowany przez I. Gumolę z okazji Święta Szkoły
• udział młodzieży klas drugich w spotkaniu z dr J. Jurgałą-Jureczką
poświęconym obrazowi Śląska w literaturze-1.12.2017r.-I. Gumola
• udział młodzieży klas maturalnych w spotkaniu z prof.Markiem Szczepańskim-1.12.2017r.(Ilona Gumola, Edyta Wojciech), temat spotkania:Współczesny portet Śląska i Ślązaków.
• wykład prof.Daniela Kadłubca na temat historycznych zmian w języku Ślązaków-spotkanie z okazji Święta Nauk Humanistycznych
• wykład dr hab. D. Krzyżyk na temat wizerunku Śląska w przysłowiach-spotkanie z okazji Święta Nauk Humanistycznych
• spotkanie z mieszkańcami Wilamowic na temat ich języka, kultury i zwyczajów-także z okazji Święta Nauk Humanistycznych
• spotkanie młodzieży z p. Andrzejem Rozpłochowskim-legendą „Solidarności“-wykład i dyskusja na temat wydarzeń z najnowszej historii Polski-St. Janosz

Przygotowania do konkursów i olimpiad:
• przeprowadzenie szkolnego konkursu ortograficznego-B. Wawrzy-
czek, T. Czarska -Orlik, B. Jasińska
• przygotowanie do konkursów powiatowych-B. Wawrzyczek
• przygotowanie i prowadzenie szkolnego konkursu z okazji Święta Szkoły pt.Historia szkoły i jej patrona“-St. Janosz
• przygotowanie do Olimpiady Historycznej uczniów:Mateusza Kielocha i Marka Blachy-uczniowie zakwalifikowali się do drugiej cz. II etapu-St. Janosz
• przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego konkursu „Krąg Plus“-uczeń Grzesiński Maciej otrzymał wyróżnienie za pracę konkursową-St. Janosz
• przygotowanie uczniów do woj. Konkursu pt. „Śląsk-moja mała ojczyzna“;uczeń J. Grzyb zajął I miejsce, a Barbara Mruszczyk II miejsce
• przygotowanie grupy uczniów do powiatowego konkursu hist. z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; uczniowie zajęli najwyższe lokaty i wyróżnienia


Wycieczki dydaktyczne
• Wszyscy nauczyciele przedmiotów humanistycznych zrealizowali wszystkie zaplanowane wyjazdy dydaktyczne.
(Kraków, Kraków Kazimierz, Katowice-Muzeum Śląskie, Nikiszowiec, Giszowiec, Muzeum Auschwitz, Harmęże,Muzeum Narodowe Kraków, Opactwo w Tyńcu,Fabryka Schindlera, warsztaty w Radiu Katowice
Ponadto wyjazdy do teatru w Krakowie, Chorzowie i Bielsku, a także do
kina