I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Grono pedagogiczne

10.03.2018
Język polski:

Teresa Czarska - Orlik
Ilona Gumola
Mirella Lubecka
Mariola Rudnika
BarbaraWawrzyczek

Historia:

Stanisław Janosz
Barbara Lesiak
Ewa Ryguła

Katecheci:
Łukasz Piper
Kazimierz Sobol

Język angielski:
Agnieszka Bryll
Sonia Lesińska - Noga
Monika Margiecok
Aleksandra Nowak
Joanna Sajdok
Wojciech Świtlik
Agnieszka Uchyła

Język niemiecki:
Piotr Dudek
Jolanta Moll
Agnieszka Sajdak - Czernik

Język francuski:
Edyta Wojciech
Kinga Zroska-Lisowski

Łacina:
Katarzyna Frąckiewicz

Język rosyjski:
Krystyna Klemens

Język hiszpański:
Agnieszka Skóra
Wojciech Świtlik

Matematyka:
Iwona Filipiuk
Regina Kania
Iwona Kasińska
Iwona Limańska
Barbara Orlik-Mszyca
Joanna Szczurek

Fizyka:
Cezary Filipuk
Kazimierz Łukaszek

Chemia:

Krzysztof Nowicki

Geografia:
Bernadeta Michalska


Biologia:
Marta Cholewa
Aleksandra Gilowska

Informatyka:
Cezary Filipiuk
Regina Kania

Przedsiębirczość:
Anna Kędzior

Wiedza o kulturze:

Anna Masny

Wychowanie fizyczne:
Alicja Filipczuk
Hanna Kosobudzka
Janusz Mirek
Agnieszka Szczypka - Wojciech

Pedagog:
Anna Januszewska

Biblioteka:
Bożena Jasińska
Teresa Czarska-Orlik

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Alicja Filipczuk
Kazimierz Łukaszek