I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Uczniowie

Samorząd Uczniowski 2020/2021

Maciej Jucha - Przewodniczący
Tomasz Koczar - Zastępca przewodniczącego
Antonella Italiano - Sekretarz
Ryszard Odlanicki-Poczobutt - Skarbnik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego


Zagrożenia wynikające ze stosowania elektronicznych papierosów
Zagrożenia- elektroniczne papierosy
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019


Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa
legitymacja

Dokumenty związane z ubezpieczeniem