I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Rekrutacja

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty
Harmonogram czynnosci
Harmonogram czynnosci


Koniec nauki w gimnazjum i pytanie : Co dalej? Jaką wybrać szkołę? Jak zaplanować swoją przyszłość? Odpowiedź znajdziecie podejmując naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Oferujemy Wam naukę w sześciu klasach pierwszych . Proponujemy międzyoddziałowe nauczanie języków obcych na poziomach dostosowanych do umiejętności językowych uczniów. Gwarantujemy tworzenie własnej ścieżki rozwoju poprzez wybór dowolnych rozszerzeń . Ponieważ obok nauki ważne są zainteresowania można je rozwijać w Chrobrym poprzez udział w zajęciach dodatkowych, wyjazdach naukowych, kształceniu kulturalnym, wymianach zagranicznych. Pamiętajcie, że jako jedyne liceum w powiecie pszczyńskim notowani jesteśmy w gronie najlepszych szkół w Polsce. Potwierdzeniem tego są świetne wyniki egzaminu maturalnego. Zaopiekują się Wami doświadczeni nauczyciele pasjonaci . Zapraszam więc do Chrobrego, spróbujcie się zmierzyć z historią w nowoczesnej szkole .
Renata Dyrda dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Dlaczego Chrobry?

Sukces zaczyna się od Chrobrego
Nauka :
• Wysokie miejsce w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce( jako jedyne liceum w powiecie pszczyńskim wielokrotnie uhonorowane mianem Srebrnej Szkoły)
• Świetne wyniki egzaminu maturalnego
• Możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych , pracach kół przedmiotowych
• Nauczanie międzyoddziałowe języków obcych(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
• Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego( egzaminy w budynku liceum)

Baza :
• Odnowione, dobrze wyposażone sale lekcyjne
• Dostępne : sala gimnastyczna, siłownia, hala sportowa
• Centra multimedialne
• Świetnie wyposażona biblioteka, ponad 16 tys. woluminów, ponad 20 tytułów czasopism
• Bufet
• Idealna lokalizacja w pobliżu dworca PKP, przystanków autobusowych, w centrum Pszczyny
Kadra:
• Wykwalifikowana kadra
• Pomoc ze strony jednego z najlepszych pszczyńskich pedagogów mediatora
Rozwój :

• Wymiany międzynarodowe: Niemcy, Francja, Anglia, Holandia, Czechy, Stany Zjednoczone
• Warsztaty językowe w Irlandii, Hiszpanii, Anglii, Austrii
• Wyjazdy naukowe, turystyczne
• Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
• Współpraca z uczelniami wyższymi
• Obozy i warsztaty naukowe
• Spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki. sportu, kultury
• Chrobrek- licealna gazetka
• Szkolne radio
• Współpraca z instytucjami kultury regionu
• Możliwość rozwijania talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach POPP
Ponadto:
• Szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce;
• Ośrodek egzaminacyjny DELF/DALF, FCE

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019
KLASA 1A, 1B MATEMATYCZNA
I przedmiot rozszerzony: MATEMATYKA
od klasy drugiej II, III przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia, biologia, geografia, fizyka ,chemia, WOS, informatyka,
Przedmiot uzupełniający w zależności od wyboru rozszerzenia: przyroda lub historia i społeczeństwo
Przedmioty uzupełniające do wyboru:
ekonomia w praktyce lub zajęcia artystyczne

KLASA 1 C BIOLOGICZNA
I przedmiot rozszerzony: BIOLOGIA i ŁACINA MEDYCZNA-obowiązkowa w klasie pierwszej 1 godz. tygodniowo
od klasy drugiej II, III przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia, geografia, fizyka , chemia, , matematyka, informatyka, język polski,
Przedmiot uzupełniający w zależności od wyboru rozszerzenia: przyroda lub historia i społeczeństwo
Przedmioty uzupełniające do wyboru:
biochemia, biofizyka lub zajęcia artystyczne , łacina medyczna( minimum 7osób chętnych)

KLASA 1D POLONISTYCZNO-MEDIALNA
I przedmiot rozszerzony: JĘZYK POLSKI i GRAFIKA KOMPUTEROWA w klasie II
od klasy drugiejII, III przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia, biologia, geografia, fizyka , chemia, WOS, matematyka,
Przedmiot uzupełniający w zależności od wyboru rozszerzenia: przyroda lub historia i społeczeństwo
Przedmioty uzupełniające do wyboru: dodatkowo po 1 godzinie
łacina dla humanistów, badanie źródeł historycznych lub zajęcia artystyczne

KLASA 1E MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
I przedmiot rozszerzony: MATEMATYKA
od klasy drugie jII, III, przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia, biologia, geografia, fizyka ,chemia, WOS, informatyka, język polski,
Przedmiot uzupełniający w zależności od wyboru rozszerzenia: przyroda lub historia i społeczeństwo
Przedmioty uzupełniające do wyboru:
matematyka w ekonomii, podstawy wiedzy o inwestowaniu, język angielski w biznesie, zajęcia artystyczne-1 godzina, przy 7 osobach chętnych

KLASA 1F-SPOŁECZNO-PRAWNA

I przedmiot rozszerzony: HISTORIA LUB WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, w klasie I i II filozofia po 1 godz. tyg.
II, III przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia, biologia, geografia, fizyka , chemia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, matematyka, informatyka, język obcy
Przedmiot uzupełniający w zależności od wyboru rozszerzenia: przyroda lub historia i społeczeństwo
Przedmioty uzupełniające:
łacina prawnicza , badanie źródeł historycznych, zajęcia artystyczne- conajmniej 7 osób chętnych. Obowiązkowa RETORYKA w klasie III-1godz. w tygodniu
UWAGA!
IV rozszerzenie :
język obcy( angielski, francuski, niemiecki)rozszerzany od klasy pierwszej . Nie ma możliwości rozszerzania od klasy drugiej. Uczymy grupy miedzyoddziałowe według stopnia zaawansowania po przeprowadzonym teście i rozmowie.


Wybór języków obcych
wybór języków obcych

Przedmioty punktowane przy naborze

KLASY PIERWSZE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa. Przedmioty punktowane przy naborze
1A matematyczna język polski, matematyka, fizyka, informatyka
1B matematyczna język polski, matematyka, fizyka, informatyka
1C biologiczna język polski, biologia, chemia, matematyka
1D polonistyczno-medialna język polski, historia, wos,
matematyka

1E matematyczna język polski, matematyka, fizyka, geografia
1F Społeczno-prawnicza język polski, matematyka, historia, wos