I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Rekrutacja

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji 2019/2020
Czteroletnie liceum dla absolwentów szkół podstawowych
postępowanie rekrutacyjne po szkole podstawowej
po szkole podstawowej
Trzyletnie liceum dla absolwentów gimnazjum
postępowanie rekrutacyjne po gimnazjum
po gimnazjum
Rekrutacja punkty

Drodzy Przyszli Uczniowie.
Spotykamy się w niezwykłym czasie, gdy do klas pierwszych aplikują absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dla jednych i drugich przygotowaliśmy ofertą edukacyjną dającą możliwości własnego rozwoju, dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego , w końcu studiowania. Do tradycji liceum, będącego kuźnią lokalnej inteligencji, dodajemy dbałość o współczesne tendencje edukacyjne. Gwarantujemy wszechstronny rozwój poprzez samodzielny dobór rozszerzeń , nauczanie języków na poziomie dostosowanym do kompetencji językowej uczniów. Dzięki pracy tychże oraz zaangażowaniu doskonale wykształconej kadry pedagogicznej od lat notowani jesteśmy wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce. Jako jedyni w powiecie pszczyńskim posiadamy zaszczytny tytuł Srebrnego Liceum.
To w tych starych murach możecie rozwijać wszelkie talenty naukowe i artystyczne, poznać niezwykłych ludzi, przeżyć przygodę, która ukształtuje Waszą przyszłość. Zapraszamy .
Renata Dyrda dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Dlaczego Chrobry
Liceum po gimnazjum
klasy pierwsze w 2019/2020 po szkole podstawowej
Przedmioty punktowane po szkole podstawowej i po gimnazjum
Wybór języków obcych- liceum po szkole podstawowej
Wybór języków obcych- liceum po gimnazjum
Rekrutacja elektroniczna zaczyna się 13 maja 2019
www.slaskie.edu.com.pl
punktacja
bdb-17pkt
db-14pkt
dost-8pkt
dop-2pkt

Szkoły dla dorosłych

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7
Tel./fax. (032) 210 37 27
www.chrobry-pszczyna.pl
e-mail: liceum.pszczyna@post.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to bardzo dobra oferta dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę. Ofertę naszego liceum ogólnokształcącego kierujemy do osób, które chcą podwyższyć swoje wykształcenie.

Tegoroczny nabór (czerwiec 2019 r.) TO OSTATNI MOMENT, by podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym w CYKLU DWULETNIM, czyli 4 semestry (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej) lub w CYKLU TRZYLETNIM, czyli 6 semestrów (dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej). W związku ze zmianami w systemie oświaty nauka w liceum trwać będzie cztery lata niezależnie od typu ukończonej wcześniej szkoły.

Nasze liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest bezpłatne. Słuchacz NIE płaci za naukę, egzaminy semestralne, egzamin maturalny. Za darmo otrzymasz legitymację szkolną, zaświadczenia do ZUS, KRUS.

W i e c z o r o w e

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to idealny wybór dla osób, które ukończyły gimnazjum, 8-letnią szkołę podstawową, a także zasadniczą szkołę zawodową. Dzięki nauce w wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, zdobędziesz wykształcenie średnie, będziesz miał(a) możliwość podejścia do egzaminu maturalnego.

To ostatni moment, by podjąć naukę w LO w cyklu dwuletnim, czyli 4 semestry (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej po 2015) lub w cyklu trzyletnim, czyli 6 semestrów (dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej).
Zajęcia w wieczorowym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Z a o c z n e

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to idealny wybór dla osób, które ukończyły gimnazjum, 8-letnią szkołę podstawową, a także zasadniczą szkołę zawodową. Dzięki nauce w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, zdobędziesz wykształcenie średnie, będziesz miał(a) możliwość podejścia do egzaminu maturalnego.

To ostatni moment, by podjąć naukę w LO w cyklu dwuletnim, czyli 4 semestry (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej po 2015) lub w cyklu trzyletnim, czyli 6 semestrów (dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej).
Zajęcia w zaocznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w całym kraju zostały zlikwidowane uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Aktualnie absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, aby zdobyć wykształcenie średnie, podejmują naukę w liceum ogólnokształcącym - z tą różnicą, że ich nauka trwa 2 lata (4 semestry). Taką możliwość mają już OSTATNI RAZ , po zmianach
w systemie oświaty nauka w liceum trwać będzie cztery lata niezależnie od typu ukończonej wcześniej szkoły (absolwenci branżowych szkół zawodowych).