I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
wso
ocena zachowania 2020/2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY
PPW
Statut
http://www.chrobry.pna.pl/33-statut

Ubezpieczenie 2020/2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróż
Warunki ubezpieczenia NNW Młodzieży na rok szkolny 2020/2021 dla ZSO w Pszczynie
ZGŁOSZENIE WYPADKU Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓWkreator
POSTANOWIENIA ODMIENNE DO: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 24.09.2018r. (symbol PAT/OW071/
Bezpieczna szkoła -procedury
ZGŁOSZENIE WYPADKU Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow.pdf
Procedury interwencyjne
BHP
Podstawowe informacje dot. obowiązku informacyjnego i zgody
upoważnieniemLegitymacja

Drodzy Uczniowie!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. To dokładnie to samo, co ,,zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Będzie jednak równoważna z tradycyjną.
Za pomocą mLegitymacji potwierdzicie status ucznia np. podczas kontroli biletów, zakupie biletów do kina czy zakładaniu karty w bibliotece.
mLegitymacja posiada takie zabezpieczenia jak hologram zmieniający kolor przy poruszeniu telefonu i falującą flagę na ekranie, oznaczenie kolorem ważności legitymacji (kolor zielony - ważna, kolor czerwony - nieważna).
mLegitymację może otrzymać każdy uczeń, który posiada wersję papierową dokumentu. Okres ważności jest tożsamy z wersją papierową. W przypadku utraty ważności ,,tradycyjnej” legitymacji mobilna wersja będzie unieważniana. Szkoła może również unieważnić dokument w przypadku utraty mLegitymacji
z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania czy utraty urządzenia mobilnego.
W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.
Aby uruchomić mLegitymację należy:
- posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
- złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania na stronie internetowej szkoły)
- wysłać na adres sekretariatu zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg lub jpeg
w rozmiarze do 5MB
- pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin
- po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego/kodu QR uruchomić system na urządzeniuregulamin mLegitymacji
instrukcja
kreator
wniosek