I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Matury

Matura 2020
Deklaracje wstępne


1.10.2019
Wszyscy uczniowie klas trzecich złożyli deklaracje wstępne. Większość w wyznaczonym terminie, wszyscy zmieścili się w czasie. Składanie dokumentu przebiegało sprawnie, za co serdecznie dziękuję.
Wkrótce opublikujemy wstępne informacje z deklaracji - jakie są Wasze wybory.
Wiadomo, że macie jeszcze możliwość dokonania korekt w deklaracjach wstępnych do 7 lutego 2020.
Życzymy Wam przyjemnej nauki
Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
matura 1 2020
matura 2 2020
matura 3 2020
matura 4 2020
Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego
Upoważnienie

procedury maturalne
Deklaracja maturalna 2018/2019

deklaracja maturalna

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazj
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

Wyniki egzaminu maturalnego 2018
matury 2018