I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Matury

Upoważnienie do odbioru świadectw egzaminu maturalnego
upoważnienieWstępne podsumowanie matur ustnych 2018
matury 2018Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
w 2018 roku
terminy egzaminów maturalnych
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku
Pomoce na maturze